Algemene Voorwaarden

Als u een cursus aanvraagt bij Frans in Friesland gelden de volgende algemene voorwaarden:

  • Het cursusgeld dient betaald te worden vóór aanvang van de eerste les.
  • De cursus kan kosteloos afgezegd worden tot 7 dagen vóór aanvang van de eerste les.
  • Wordt de cursus in de 7 dagen vóór aanvang van de eerste les afgezegd, dan is de cursist de helft van het cursusgeld schuldig
  • Wordt de cursus geheel afgezegd als de lessen al begonnen zijn, dan heeft de cursist géén recht op restitutie.
  • In overleg met de cursist bestelt de docent de boeken die nodig zijn bij het volgen van de cursus. De kosten zijn voor rekening van de cursist.
  • In geval van verhindering van de cursist geldt dat als de les tot 24 uur vóór aanvang afgezegd wordt, er een nieuwe les gepland wordt.
  • Wordt de les binnen 24 uur vóór aanvang afgezegd, dan geldt dit als een gevolgde les en kan deze les niet meer ingehaald worden.
  • Bij verhindering van de docent wordt een nieuwe afspraak gemaakt, zodat het afgesproken aantal lessen ook daadwerkelijk gevolgd kunnen worden.

Vóór aanvang van de cursus ontvangt Frans in Friesland graag een bevestiging via info@fransinfriesland.nl dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.